Udskriv denne side

Bestyrelsesmøder 2018

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 12. december 2018

Vi havde inviteret Krista Jensen (tidligere bestyrelsesmedlem) og vores revisor Kjeld Svendsen med til mødet og startede med frokost.

Vi har jo været heldige at få et legat fra blomsterhandler Peter Bøge Andersen og hustru Ingers fond og vil indhandle 12 sæt stavstænger for pengene. Vi har lige nu lidt flere penge på kontoen end vi oftest har og vi har forskellige ideer til fordel for vores medlemmer. Ved Regionsmødet blev vi inspireret og fik gode ideer med hjem. Foreningens to kontorer er lagt sammen og flyttet til Glostrup. Vi skal snart have generalforsamling (20.feb. 2019) og håber at mange vil møde op og høre foredrag fra Roche Diagnostics, der vil fortælle om deres tilbud til diabetikere, der ikke helt er tilfredse med kommunens tilbud.

Vi talte om vors kommende arrangementer, der bl.a. indeholder deltagelse i LadyWalk, museumsbesøg og flere faglige møder. Vi ses.

Referent: Jane Piasecki

 

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 14. november 2018

Jacob delte en brochure ud, som er udgivet af Sundhedshuset med forskellige motionstilbud. Vores stavgang er nævnt, men med forskellige mindre fejl, der ændres ved næste oplag. Jacob fortalte om de møder han havde været til og gav gode ideer videre. Vi har indhandlet nogle brochurer som vi vil dele ud ved kommende møder.

Handikaprådet har travlt med forskellige projekter. Sundhedsugen i uge 41 fik os i kontakt med mange personer, hvilket jo er en god måde at få personlig kontakt på. Ligeledes fik vi vist ansigt på Verdens Diabetes dag d. 14. november i Arkaden.

Vi fik talt om den kommende generalforsamling, der fholdes d. 20. februar 2019 i Potkssen, nærmere følger. Vores to museumsbesøg var velbesøgt og vi fortsætter med lignende arrangementer i det nye år. Vi vil deltage i LadyWalk d. 27. maj 2019 med Diabetesforeningens logo på T-shirts. Men mere om det senere.

Referent: Jane Piasecki

 

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 10. oktober 2018

Der har været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde og fra bestyrelsen deltog Jacob løve og Jane Piasecki.Her fik vi at vide hvilken proces der er i gang i forbindelse med fyringen af direktøren i Diabetesforeningen. Ligeledes blev der stemt om at de to kontorer i hendoldsvis Rytterkasserene i Odense og i Toldbodgade i København skulle lægges sammen på en ny adresse. Det blev godkendt og adressen bliver i Glostrup.

De mere ordinære punkter på dagsordenen handlede bl.a. om økonomien, som har det OK. Vi har haft et foredrag under Sundhedsugen om Diabetes og psyken med et pænt deltagerantal. Under Sundhedsugen har vi været i Arkaden onsdag formiddag og på biblioteket torsdag eftermiddag med pæn deltagelse begge dage.

Vi er ligeledes i gang med vores forårsprogram, der bliver en blanding af møder og udflugter. Vi håber at kunne komme med nogle datoer meget snart.

Referent: Jane Piasecki

 

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 12. september 2018

Jacob Løve delte programmet for Sundhedsugen ud og vi fik en snak om hvad og hvornår vi skulle stille op. Vi er medarrangør af et møde i Sundhedshuset tirsdag d. 9. oktober. Det handler om Diabetes og psyke. Onsdag d. 10 sidder vi i Arkaden fra kl 9-11. Torsdag d. 11.oktober er vi på Biblioteket fra kl. 11-14. Vi fik også en snak om henvendelsen fra Kulturzonen, som også kunne være en mulighed, men må nok sige nej tak i år.

Vi hørte nyt fra Handikaprådet fra Jan Frederiksen, og der er gang i arbejdet med nuværendde og kommende budgetter.

Der er ekstraordinær repræsentskabsmøde i Diabetesforeningen og Jacob og Jane deltager.

Jane og Annie deltager i Tårnby Bladforenings 25 jubilæum og vi var så heldige at få tildelt kr 6000 til kommende arrangementer.

Vi talte om kommende arrangementer i foreningen og disse vil snarest blive lagt op på hjemmesiden.

Referant: Jane Piasecki

 

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 15. august 2018

Dette var vores første møde efter sommerferien og alle deltog.

Tilgængelighed er et emne Handikaprådet fokuserer på i den kommende tid, specielt i nye projekter i kommunen. Det er vigtigt også for vores ældre diabetes-patienter.

Vi har meldt os ind til TårnbyBladforening og satser på at de kan hjælpe med nogle praktiske ting f.eks. billigere kopiering og den slags.

Vi er aktive i Sundhedsugen (uge 41) med foredrag om "Diabetes og psyke" og to dage på stand i Arkaden og på Biblioteket. Mere om det i programmet for Sundhedsugen.

Vi er ved at planlægge en tur til Kastrupgårdsamlingen med rundvisning og efterfølgende kaffe. Ligeledes planlægger vi et møde på Verdens Diabetesdag d. 14. november. Men nærmere om det her på vores hjemmeside og på kalenderen, der ligger under www.diabetes.dk

Referent: Jane Piasecki

 

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 13. juni 2018

Formanden Jacob Løve fortalte at vores forhenværende suppleant gennem mange år Birgith Svendsen er afgået ved døden og skal begraves d. 20.6.2018 fra Korsvejskirken. Ære være hendes minde.

Alle der deltog i turen til Amagermuseet var positive, så vi overvejer at gøre noget lignende. Vi deltog i Korsvejsmarkedet og havde mange gode samtaler med mange personer. Ligeledes blev der laver 34 "risikotest" og denne gang var der overvægt af mænd. Ideen med at købe nogle af foreningens kogebøger og få folk til at købe og betale en bog og derefter få dem leveret portofrit på hjemmeadressen vandt ikke genklang. Vi må reklamere/forklare det bedre ved næste arrangement.

Vi talte meget om vores efterårsprogram og ligeså snart datoer er på plads vil vi naturligvis offentliggøre dem på hjemmesiden og evt. nyhedsbrev.

Vi har ligeledes ideer som f.eks. cafemøder, Facebook-gruppe, men andre ideer modtages meget gerne.

Referent: Jane Piasecki

 

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 9. maj 2018

Vi hørte nyheder fra formand og kasserer og ligeledes fra Handikapområdet, hvor Jan Frederiksen fortalte om Rådets høringssvar, kommunens demensplan og problemer for diabetikere med de nye regler med ingen valgmuligheder.

Floorball blev omtalt og Jane Piasecki spørger KVIK om forløbet og om vi skal lave en flyer for at reklamere for samarbejdet mellem KVIK og Diabetes lokalforening. Den vil vi dele ud under Korsvejsmarkedet.

Der er 17 tilmeldte til vores tur til Amagermuseet. Efterfølgende kan vi kun opfatte det som en succes.

Korsvejsmarkedet deltager vi igen i og Jane prøver at få fat i nogle af foreningens kogebøger, som vi kan sælge på dagen d. 2. juni.

Ved Landindsamlingen d. 10. juni vil der formentlig være et opsamlingssted i Sundhedshuset.

Madlavningen på Wiedergården holder sommerferie, men starter op igen d. 13.9.2018. og vi er så småt igang med efterårets møder og arrangementer.

Referent: Jane Piasecki

 

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 14. marts 2018

Vi var en fuldtallig bestyrelse og Jacob Løve bød vores nye suppleant Anni Pelsen velkommen. Jacob delte derefter foreningens opdaterede brochurer ud og vi blev enige om at prøve at sætte bochurer ang. skrabelodder op på skoler, indkøbscentre, biblioteker og hvor vi ellers finder en relevant opslagstavle. Vi søger i år paragraf 18 tilskud fra både Tårnby og Dragør kommuner med to forskellige formål. Vi har afholdt generalforsamling og efterfølgende konstitueret os (se under Bestyrelse 2018). Vi har indledt et samarbejde omkring floorball med svømmeklubben KVIK og klubben har afholdt et møde med stort femmøde.  

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 14. februar 2018

Vi manglede to fra bestyrelsen, men gik straks igang med dagsordenen, der bl.a. indeholdt punkter som foredrag før generalforsamlingen og vores møde senere på året. Jacob Løve vil sende en venlig reminder til vores foredragsholder (Allan Flyvbjerg). Jacob skal lave en beretning og en dagsorden og have den trykt til generalforsamlingen. Per Hansen, Krista Jensen og Ellen Buur er på valg. Og vi ved allerede nu at Krista ikke vil genvælges. Derfor skal vi have en ny. Vi forslår Ellen der pt. er suppleant og derfor skal vi have en ny suppleant, hvilket vi håber at få på selve mødet.

Vi talte om vores arrangement på Amagermuseet til maj og ligeledes talte vi om opfordringen fra svømmeklubben KVIK omkrig floorball. Vi skal nok hjælpe med at reklamrer for arrangementet på vores hjemmeside.

Referent: Jane Piasecki

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 10. januar 2018

Vi havde inviteret to gæster til slut i vores møde, nemlig Jonas Tybirk fra Center for Holdspil og Sundhed, KU og Miriam Munksgaard fra Diabetesforeningen til en snak om oprettelse af et florball hold sammen med svømmeklubben KVIK. Men inden fik vi lige styr på vores økonomi og vores kommende generalforsamling d. 20. februar.

Vi er startet et madlavningshold op på Wiedergården i  Dragør med 5 deltagere, så vi mangler lige 3 personer, men det skal vi nok nå. Vi prøver med en sommerududflugt til Amagermuseet d. 16. maj. Derefter en god og konstruktiv snak om floorball med Jonas og Miriam.

Referent: Jane Piasecki