Udskriv denne side

Bestyrelsesmøder 2019

Kort referat af bestyrelsesmødet d. 13. februar 2019

Formanden havde ikke nogle nyheder og kasseren var forhindret - havde sendt det godkendte regnskab til os før mødet. Vedr. generalforsamlingen: vi hænger flyers op forskellige steder i begge kommuner. Jane købe kaffe, mælk, småkager (Easis), bøger  (Diabetesforeningen). Jacob sørger for kopier af årsberetning, kommende aktivitetsplan. Jan sørger for trykt regnskab. Ellen har skrevet indlæg vedr. LadyWalk, der lægges på hjemmesiden og i TårnbyBladet. Jacob går videre med mødet sammen med Øjenforeningen. Tilbud om foredrag om fødder- planlægges til efteråret f.eks. Sundhedsugen.

Referent: Jane Piasecki

 

Kort referat af bestyrelsesmøde d. 16. januar 2019

Jaacob Løve fortalte at vi har fået mail fra KulturZonen om deltagelse i Sundhedsdage i Nøragermindecentret.Vi finder nok en dag selvom vi allerede er aktive på 2 til 3 dage i Sundhedscentret/Bibliotek. Handikaprådet arbejder på forskellige høringssvar samt f.eks. hvad KulturZonen skal ændre for at blive handikapvenligt. Jane Piasecki vil besøge floor-ball holdet hos Kvik for at følge med i hvad der foregår der. Vedrørende generalforsamling så er Jacob, Jane og Jan på valg. Alle modtager genvalg. Per modtager ikke genvalg. Vi skriver i TårnbyBladet. Mange af stavgængerne deltager i Nytårskuren på Wiedergården og vi omtaler vores generalforsamling, LadyWalk og foreningen i al almindelighed.

Referent: Jane Piasecki