Udskriv denne side

Generalforsamling 2020

 

Generalforsamling 2020

Så er der snart generalforsamling - igen, vil nogle sige, men der er gået et år siden sidst.

Denne gang foregår det i Hollænderhallen, Halvvejen 3, 1.sal, lokale 3 i Dragør,

torsdag d. 20. februar kl 19-21,30.

Vi har inviteret EASIS til at komme kl 19 og fortælle om deres produkter uden tilsat sukker. Efter denne orientering og snak/spørgsmål er der kaffe/te. Derefter generalforsamling ca. kl 20,30, hvor dagordenen er følgende:

1: Valg af dirigent, stemmetæller og referent

2: Bestyrelsens beretning om det forgangne år

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet

4: Indkomne forslag (skal være bestyrelsen ihænde 8 dage før mødet)

5: Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år

6: Valg af bestyrelse

7: Valg af bestyrelsessuppleanter

8: Valg af kritisk revisor (bilagskontrolant)

9: Eventuelt

Kom og vær med til at præge de kommende aktiviteter i vores lokalforening. Vi er åbne for nye og andre ideer end dem vi selv går og tumler med. Sidste år fik vi ikke valgt en ny suppleant og det håber vi MEGET på sker i år.

Tilmelding til Jane Piasecki på mail: jane@piasecki.dk senest d. 12. februar 2020.