Udskriv denne side

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

 

Indkaldelsen til til Generalforsamling 2023

Tårnby-Dragør lokalforening afholder sin årlige ordinære generalforsamling mandag d. 27. Februar 2023 kl 18 i Hollænderhallen, Lokale 3+4, 1.sal, Halvejen 3, 2791 Dragør.

Efter foredrag med EASIS, der fortæller om deres produkter uden tilsat sukker, samt smagsprøver og en goodiebag, fortsætter vi med generalforsamlingen omkring kl 19,15.

Dagsordenen er som følger:

1: Valg af dirigent og referent

2: Bestyrelsens beretning fra det forgangne år

3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet fra 2022

4: Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før mødet)

5: Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år

6: Valg af bestyrelse (Ellen Buur og Janse Piasecki er på valg)

7: Valg af bestyrelsessuppleanter (vi mangler 1-2 suppleanter)

8: Valg af kritisk revisor (bilagskontrolant)

9: Eventuelt

Kom og vær med til at præge de kommende aktiviteter i vores lokalforening. Vi er åbne for nye og andre ideer end dem vi selv går og tumler med. Vi har behov for nye bestyrelsesmedlemmer, da vi lige nu kun er 4 personer. Meld dig og vær med til at vælge de kommende arrangementer.

Foredrag er for alle interesserede.

Tilmelding til generalforsamling og let traktement sendes til Knud Rosing på mail:  knudrosing@gmail.com senest d. 20. Februar 2023. Deltagelse i Genralforsamling kræver et gyldigt medlemskort.